top of page

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania allclouds.pl sp. z o.o.

  

Oferujemy kompleksowe, innowacyjne, unikalne i konkurencyjne cenowo rozwiązania pozwalające osiągnąć naszym Klientom wysoki poziom funkcjonalny wdrożonych systemów informatycznych i szybki zwrot nakładów inwestycyjnych dzięki:

 poznawaniu i analizie potrzeb Klienta w celu zrozumienia sedna jego wymagań i biznesu

 • śledzeniu najnowszych trendów rynku informatycznego i gospodarki

 • budowaniu zespołu w oparciu o doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin informatyki i dążeniu do podnoszenia ich kwalifikacji

 • utrzymywaniu stałych i długoletnich relacji z partnerami biznesowymi umożliwiających nam uzyskanie eksperckiej wiedzy w zakresie oferowanych produktów

 

Poprzez stałe usprawnianie zarządzania jesteśmy w stanie zagwarantować rzetelność i terminowość realizacji

 

Wdrażamy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 22301, PN-EN ISO/IEC 27017, PN-EN ISO/IEC 27018 z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania naszych Klientów oraz funkcjonować w zgodzie z literą prawa. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedstawiona pracownikom firmy została w pełni zrozumiana i stanowi podstawę do wyznaczania celów polityki i dokonywania jej ciągłej przydatności

Polityka Środowiskowa allclouds.pl sp. z o.o.

Wpływ człowieka na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Spółka allclouds.pl stara się pogłębiać świadomość ekologiczną swojego otoczenia i dążyć do ograniczania wpływu swojej działalności gospodarczej na środowisko stosując system zarządzania środowiskowego oparty na normie PN-EN ISO 14001:2015

Zgodnie z wytycznymi systemu organizacja i wszyscy jej pracownicy stale pogłębiają wiedzę i podnoszą kwalifikacje w zakresie zarządzania środowiskiem, doskonaląc jakość usług w celu ochrony środowiska:

 • obniżamy zużycie naturalnych zasobów planety stosując materiały powtórnie przetworzone i rozwiązania obniżające ich zużycie

 • wspieramy recycling materiałów eksploatacyjnych i urządzeń

 • rozwijamy i wdrażamy technologie obniżające zużycie energii elektrycznej i wydzielanie ciepła

Wyznaczona strategia jest realizowana poprzez:

 • określenie kontekstu organizacji istotnego dla celu i strategicznego kierunku jej działania, a także wpływający na zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego

 • ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procesów potrzebnych do spełniania wymagań systemu środowiskowego oraz określenie ryzyk i szans związanych z aspektami środowiskowymi w organizacji

 • poznawanie i analizę potrzeb oraz utrzymywanie stałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w obszarze ochrony środowiska

 • śledzenie najnowszych kierunków rozwoju rynku informatycznego

 • doskonalenie ochrony środowiska w celu zapobiegania zanieczyszczeniom w oparciu o doświadczonych specjalistów posiadających certyfikaty z wielu dziedzin informatyki i dążenie do podnoszenia ich świadomości z obszaru ochrony środowiska

 • wyznaczanie celów środowiskowych oraz odpowiedzialności za ich realizację

 • zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w zgodzie z wymaganiami prawnymi

© allclouds.pl sp. z o.o.

KRS: 0000598708 | NIP: PL5223052539 | REGON: 363597531

 PN-EN ISO 9001 | PN-EN ISO/EIC 27001 | PN-EN ISO 14001

PN-EN ISO 22301 | PN-EN ISO/IEC 27017 | PN-EN ISO/IEC 27018

bottom of page